Digiteerimine


Digiteerimine on museaalide digitaalsele kujule viimine eesmärgiga säilitada ja kättesaadavaks teha informatsiooni, mida museaal kannab.

Digikujutiste lisamine muudab museaalide andmebaasides sisalduva teabe põhjalikumaks, sisukamaks ja hõlpsamini kasutatavaks.  


5D Vision