Kirjeldamine


Kirjeldamine on protsess, mille käigus koondatakse kokku kogu informatsioon, mida on võimalik museaali kohta esitada.

Kirjeldamine on jätkuv tegevus ega lõppe peale esmaste kirjeldusandmete fikseerimist.

Uurimistööde, eksponeerimise ja kasutamise käigus võib lisanduda museaali kohta teavet ning seda on oluline dokumenteerida.

Kirjeldamine on tegevus, mis loob muuseumi sisu.


5D Vision